เมื่อลมแรง...ใบไม้ก็ร่วง http://thelastman.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=20-04-2008&group=7&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=20-04-2008&group=7&gblog=10 http://thelastman.bloggang.com/rss <![CDATA[ประกาศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=20-04-2008&group=7&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=20-04-2008&group=7&gblog=10 Sun, 20 Apr 2008 6:36:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=05-12-2007&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=05-12-2007&group=1&gblog=22 http://thelastman.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญหาเหมือนสายป่านที่พันกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=05-12-2007&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=05-12-2007&group=1&gblog=22 Wed, 05 Dec 2007 11:57:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=16-11-2007&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=16-11-2007&group=1&gblog=21 http://thelastman.bloggang.com/rss <![CDATA[เหรียญ 50 สตางค์เท่าภูเขาลูกนั้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=16-11-2007&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=16-11-2007&group=1&gblog=21 Fri, 16 Nov 2007 11:03:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=11-11-2007&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=11-11-2007&group=1&gblog=20 http://thelastman.bloggang.com/rss <![CDATA[Response: "Happiness Is Now Shared"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=11-11-2007&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=11-11-2007&group=1&gblog=20 Sun, 11 Nov 2007 8:05:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=11-11-2007&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=11-11-2007&group=1&gblog=19 http://thelastman.bloggang.com/rss <![CDATA[A Freewrite: What Composition Studies Is and Why It Matters]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=11-11-2007&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=11-11-2007&group=1&gblog=19 Sun, 11 Nov 2007 4:00:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=11-11-2007&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=11-11-2007&group=1&gblog=18 http://thelastman.bloggang.com/rss <![CDATA[A Freewrite: Heteroglossia: Working the Theory that is Working Me]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=11-11-2007&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=11-11-2007&group=1&gblog=18 Sun, 11 Nov 2007 4:45:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=28-06-2007&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=28-06-2007&group=1&gblog=17 http://thelastman.bloggang.com/rss <![CDATA[Gallery and Philosophy]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=28-06-2007&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=28-06-2007&group=1&gblog=17 Thu, 28 Jun 2007 1:52:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=07-06-2006&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=07-06-2006&group=1&gblog=16 http://thelastman.bloggang.com/rss <![CDATA[Scolding U.S.'s Terrorism Policies]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=07-06-2006&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=07-06-2006&group=1&gblog=16 Wed, 07 Jun 2006 6:56:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=30-04-2006&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=30-04-2006&group=1&gblog=15 http://thelastman.bloggang.com/rss <![CDATA[The End of a Tropical Forest: A Story from Indonesia]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=30-04-2006&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=30-04-2006&group=1&gblog=15 Sun, 30 Apr 2006 12:11:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=13-05-2006&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=13-05-2006&group=1&gblog=14 http://thelastman.bloggang.com/rss <![CDATA[Why do They have to Pay More?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=13-05-2006&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=13-05-2006&group=1&gblog=14 Sat, 13 May 2006 9:55:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=03-05-2006&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=03-05-2006&group=1&gblog=13 http://thelastman.bloggang.com/rss <![CDATA[Immigrant Rallies (and Arnold?)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=03-05-2006&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=03-05-2006&group=1&gblog=13 Wed, 03 May 2006 12:57:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=15-06-2006&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=15-06-2006&group=1&gblog=12 http://thelastman.bloggang.com/rss <![CDATA[A Freewrite: Let's Challenge Our Textbooks]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=15-06-2006&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=15-06-2006&group=1&gblog=12 Thu, 15 Jun 2006 6:48:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=10-06-2006&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=10-06-2006&group=1&gblog=11 http://thelastman.bloggang.com/rss <![CDATA[The Genocide Field in Darfur and the Prison in Israel]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=10-06-2006&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=10-06-2006&group=1&gblog=11 Sat, 10 Jun 2006 11:20:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=05-11-2006&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=05-11-2006&group=1&gblog=10 http://thelastman.bloggang.com/rss <![CDATA["How I Gamed the SAT"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=05-11-2006&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=05-11-2006&group=1&gblog=10 Sun, 05 Nov 2006 11:27:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=11-01-2008&group=7&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=11-01-2008&group=7&gblog=9 http://thelastman.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมชาติ ธรรมดา กับความรักแบบ "รำคาญ"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=11-01-2008&group=7&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=11-01-2008&group=7&gblog=9 Fri, 11 Jan 2008 5:21:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=09-01-2008&group=7&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=09-01-2008&group=7&gblog=8 http://thelastman.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมชาติ ธรรมดา กับลืมเค้าไม่ลง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=09-01-2008&group=7&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=09-01-2008&group=7&gblog=8 Wed, 09 Jan 2008 5:51:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=09-01-2008&group=7&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=09-01-2008&group=7&gblog=7 http://thelastman.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมชาติ ธรรมดา กับการอกหักแบบเดิมๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=09-01-2008&group=7&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=09-01-2008&group=7&gblog=7 Wed, 09 Jan 2008 5:46:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=09-01-2008&group=7&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=09-01-2008&group=7&gblog=6 http://thelastman.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมชาติ ธรรมดา กับคนรักที่กำลังจะจากไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=09-01-2008&group=7&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=09-01-2008&group=7&gblog=6 Wed, 09 Jan 2008 5:44:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=09-01-2008&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=09-01-2008&group=7&gblog=5 http://thelastman.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมชาติ ธรรมดา กับรักข้างเดียวแล้วเลิกรักแสดงว่าไม่รักจริง?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=09-01-2008&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=09-01-2008&group=7&gblog=5 Wed, 09 Jan 2008 5:42:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=09-01-2008&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=09-01-2008&group=7&gblog=4 http://thelastman.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมชาติ ธรรมดา กับความหมาย ความรู้สึก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=09-01-2008&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=09-01-2008&group=7&gblog=4 Wed, 09 Jan 2008 5:51:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=09-01-2008&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=09-01-2008&group=7&gblog=3 http://thelastman.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมชาติ ธรรมดา กับมี "ผู้ชายหล่อมากมาจีบทำไงดีคะ"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=09-01-2008&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=09-01-2008&group=7&gblog=3 Wed, 09 Jan 2008 5:37:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=30-12-2007&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=30-12-2007&group=7&gblog=2 http://thelastman.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมชาติ ธรรมดา กับสามีมีเมียน้อย แล้วจะทำอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=30-12-2007&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=30-12-2007&group=7&gblog=2 Sun, 30 Dec 2007 7:22:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=30-12-2007&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=30-12-2007&group=7&gblog=1 http://thelastman.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมชาติ ธรรมดา กับความรัก ไม่รู้จะเลือกใครดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=30-12-2007&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=30-12-2007&group=7&gblog=1 Sun, 30 Dec 2007 7:13:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=20-04-2008&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=20-04-2008&group=6&gblog=4 http://thelastman.bloggang.com/rss <![CDATA[ประกาศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=20-04-2008&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=20-04-2008&group=6&gblog=4 Sun, 20 Apr 2008 6:39:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=16-03-2008&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=16-03-2008&group=6&gblog=3 http://thelastman.bloggang.com/rss <![CDATA[ประสบการณ์เขียน Statement of Purpose]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=16-03-2008&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=16-03-2008&group=6&gblog=3 Sun, 16 Mar 2008 11:05:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=14-11-2007&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=14-11-2007&group=6&gblog=2 http://thelastman.bloggang.com/rss <![CDATA[ผมกลัวการเขียนคอมเมนท์ essay แล้วว่ะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=14-11-2007&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=14-11-2007&group=6&gblog=2 Wed, 14 Nov 2007 13:34:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=12-11-2007&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=12-11-2007&group=6&gblog=1 http://thelastman.bloggang.com/rss <![CDATA[เขียนเรื่อยเปื่อยแต่เครียด: อะไรคือหน้าที่ของอาจารย์สอน writing (กันแน่ว่ะ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=12-11-2007&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=12-11-2007&group=6&gblog=1 Mon, 12 Nov 2007 3:51:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=12-11-2007&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=12-11-2007&group=5&gblog=4 http://thelastman.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องสิว สิว สิวเจรงๆ คร้าบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=12-11-2007&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=12-11-2007&group=5&gblog=4 Mon, 12 Nov 2007 6:07:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=04-07-2006&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=04-07-2006&group=5&gblog=3 http://thelastman.bloggang.com/rss <![CDATA["หลังจากเปิดปากยอมรับว่าไปทำแท้ง"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=04-07-2006&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=04-07-2006&group=5&gblog=3 Tue, 04 Jul 2006 2:53:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=04-07-2006&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=04-07-2006&group=5&gblog=2 http://thelastman.bloggang.com/rss <![CDATA[พื้นที่ของผู้ชายคนสุดท้าย...กับบทพูดคุย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=04-07-2006&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=04-07-2006&group=5&gblog=2 Tue, 04 Jul 2006 2:53:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=10-07-2006&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=10-07-2006&group=5&gblog=1 http://thelastman.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้าหาก...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=10-07-2006&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=10-07-2006&group=5&gblog=1 Mon, 10 Jul 2006 13:00:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=13-12-2007&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=13-12-2007&group=4&gblog=5 http://thelastman.bloggang.com/rss <![CDATA[สอบ TOEFL iBT เอิ๊กๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=13-12-2007&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=13-12-2007&group=4&gblog=5 Thu, 13 Dec 2007 6:55:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=29-11-2007&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=29-11-2007&group=4&gblog=4 http://thelastman.bloggang.com/rss <![CDATA[สอบ GRE เอิ๊กๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=29-11-2007&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=29-11-2007&group=4&gblog=4 Thu, 29 Nov 2007 4:02:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=13-05-2006&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=13-05-2006&group=4&gblog=3 http://thelastman.bloggang.com/rss <![CDATA[GRE: ตัวอย่างข้อสอบตอนที่ ๑]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=13-05-2006&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=13-05-2006&group=4&gblog=3 Sat, 13 May 2006 9:51:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=13-05-2006&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=13-05-2006&group=4&gblog=2 http://thelastman.bloggang.com/rss <![CDATA[GRE: Preparation Materials Review (Verbal)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=13-05-2006&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=13-05-2006&group=4&gblog=2 Sat, 13 May 2006 8:03:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=13-05-2006&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=13-05-2006&group=4&gblog=1 http://thelastman.bloggang.com/rss <![CDATA[GRE: Sentence Completion]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=13-05-2006&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=13-05-2006&group=4&gblog=1 Sat, 13 May 2006 8:02:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=29-10-2007&group=3&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=29-10-2007&group=3&gblog=9 http://thelastman.bloggang.com/rss <![CDATA[ความคิดในภาษาไทย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=29-10-2007&group=3&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=29-10-2007&group=3&gblog=9 Mon, 29 Oct 2007 13:08:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=27-09-2007&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=27-09-2007&group=3&gblog=7 http://thelastman.bloggang.com/rss <![CDATA[IL & IN Trip]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=27-09-2007&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=27-09-2007&group=3&gblog=7 Thu, 27 Sep 2007 1:39:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=26-09-2007&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=26-09-2007&group=3&gblog=6 http://thelastman.bloggang.com/rss <![CDATA[อีกความทรงจำที่ผมจะไม่ลืม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=26-09-2007&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=26-09-2007&group=3&gblog=6 Wed, 26 Sep 2007 12:18:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=23-08-2007&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=23-08-2007&group=3&gblog=5 http://thelastman.bloggang.com/rss <![CDATA[โปรดเถอะ....(โพสครั้งแรกอะ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=23-08-2007&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=23-08-2007&group=3&gblog=5 Thu, 23 Aug 2007 20:32:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=13-05-2006&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=13-05-2006&group=3&gblog=2 http://thelastman.bloggang.com/rss <![CDATA[เธอคือ "คนสุดท้าย" ของทั้งชีวิตและหัวใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=13-05-2006&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=13-05-2006&group=3&gblog=2 Sat, 13 May 2006 8:08:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=23-05-2006&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=23-05-2006&group=3&gblog=1 http://thelastman.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงสุดโรแมนติก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=23-05-2006&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=23-05-2006&group=3&gblog=1 Tue, 23 May 2006 8:08:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=29-04-2006&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=29-04-2006&group=1&gblog=9 http://thelastman.bloggang.com/rss <![CDATA[Language and Citizenship]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=29-04-2006&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=29-04-2006&group=1&gblog=9 Sat, 29 Apr 2006 13:00:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=14-05-2006&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=14-05-2006&group=1&gblog=8 http://thelastman.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องราวปัญญาอ่อนของคนบ้าปากกา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=14-05-2006&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=14-05-2006&group=1&gblog=8 Sun, 14 May 2006 12:22:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=28-04-2006&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=28-04-2006&group=1&gblog=7 http://thelastman.bloggang.com/rss <![CDATA[Soaring Oil Prices: Whom Should We Blame? Globalization? China? India? The U.S.? US?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=28-04-2006&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=28-04-2006&group=1&gblog=7 Fri, 28 Apr 2006 11:21:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=27-04-2006&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=27-04-2006&group=1&gblog=6 http://thelastman.bloggang.com/rss <![CDATA[Nuclear Program: A Lesson from Ukraine to Iran (and the U.S.)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=27-04-2006&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=27-04-2006&group=1&gblog=6 Thu, 27 Apr 2006 8:48:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=27-04-2006&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=27-04-2006&group=1&gblog=5 http://thelastman.bloggang.com/rss <![CDATA[Welcome]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=27-04-2006&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=27-04-2006&group=1&gblog=5 Thu, 27 Apr 2006 8:49:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=01-07-2006&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=01-07-2006&group=1&gblog=4 http://thelastman.bloggang.com/rss <![CDATA[I did less, but I gained more]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=01-07-2006&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=01-07-2006&group=1&gblog=4 Sat, 01 Jul 2006 13:40:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=29-05-2006&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=29-05-2006&group=1&gblog=3 http://thelastman.bloggang.com/rss <![CDATA[Write More, But...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=29-05-2006&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=29-05-2006&group=1&gblog=3 Mon, 29 May 2006 12:11:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=24-06-2006&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=24-06-2006&group=1&gblog=2 http://thelastman.bloggang.com/rss <![CDATA[Is Iran all about Nuclear and Bombs?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=24-06-2006&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=24-06-2006&group=1&gblog=2 Sat, 24 Jun 2006 7:48:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=12-07-2006&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=12-07-2006&group=1&gblog=1 http://thelastman.bloggang.com/rss <![CDATA[A Powerful Poem]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=12-07-2006&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thelastman&month=12-07-2006&group=1&gblog=1 Wed, 12 Jul 2006 9:38:30 +0700